Bon szkoleniowy, czyli moje przygody z PUP

Art. 66k. 1. Na wniosek bezrobotnego do 30. roku życia starosta może przyznać bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia. (Ustawa z dnia 20 kwietnia … Continued